facebook twiter youtube

Młodzieżowe Centrum Wolontariatu
"Warto jest pomagać"Zapraszamy ! 

Wolontariat

Młodzieżowe Centrum Wolontariatu "Warto jest pomagać" powstało dzięki wsparciu z NIW z progrramu FIO


Jesteś w wieku 13-30 lat ?  Mieszkasz w Zielonej Górze?  


w ramach, którego powstanie oferta warsztatowa dla młodzieży mieszkającej w Zielonej Górze. Celem warsztatów jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży, rozwijanie, indywidualnych kompetencji uczestników takich jak; zdolności dziennikarskie, przywódcze czy rękodzielnicze, które mogą być wykorzystywane na rzecz pomocy innym ludziom potrzebującym pomocy

Młodzieżowe Centrum Wolontariatu "Warto jest pomagać" 

tel. 603 55 17 57 

wolontariatzg@gmail.com